A csakrák harmonizálása

A csakrák harmonizálása

Korábban már írtam a csakrákról, fontos szerepükről és a kiegyensúlyozott működésük jelentőségéről. Ebben a blogban szeretnék átfogóan néhány módszert, gyakorlatot, lehetőséget bemutatni, hogyan segítsük elő a belső egyensúlyunk megtartását vagy éppen helyreállítását, ezáltal pozitív hatást gyakoroljunk testi, érzelmi és lelki jólétünkre.
Megoldás = a csakrák harmonizálása.

A gyakorlatokról részletesen az egyes csakráknál olvashatsz a BLOG-ban.

Minden egyes csakra megtisztításának és aktivizálásának lehetőségei más és más az alább felsorolt terápiákon keresztül.
A csakraharmonizáció egy ősi gyakorlat, melynek célja, hogy a csakrák nyitottak legyenek és harmonikusan együttműködjenek.

A csakrák megnyitása utazást jelent belső világunkba, az életbe és Istenhez. Ez az utazás a bennünk, mint emberben rejlő összes lehetőség kibontakoztatásának tökéletes módszere.

Két alapvető módszer létezik, amelynek alkalmazása nyugtatóan hathat a csakrákra, visszaállítva azok harmóniáját.

Az ELSŐ abból áll, hogy a csakrákat olyan energiahullámoknak tesszük ki, amelyek rezgéstartományai hasonlítanak egy harmonikusan működő, zárlatmentes csakra természetes rezgéséhez. Ilyen energiahullámokat találhatunk például a tiszta, ragyogó színekben, a drágakövekben, a hangokban és az illóolajokban, valamint a természet más rendkívül gazdag megnyilvánulási formáiban.

A gyakorlat során a legátolt energiák felszabadulnak és ilyenkor még egyszer átélhetjük belső tartalmukat. Ez azt jelenti, hogy újra előjöhetnek ugyanazok a régi érzések, amelyek a zárlatokat okozták – ugyanazok a félelmek, fájdalmak, dühkitörések. Testünk betegségei újra a felszínre kerülhetnek, mielőtt végleg eltűnnének. Ezen folyamat alatt nyugtalannak, izgatottnak, vagy pedig fáradtnak érezzük magunkat. De amint az energiák szabadon áramolhatnak, mély öröm, lelki nyugalom, és a tisztaság érzése tölt el minket. Ez egy természetes és szükségszerű folyamat a fejlődésünkhöz. 

Sajnos, sok ember nem érez magában elég bátorságot ahhoz, hogy felvállalja a megvilágosodás folyamatát. Gyakran azonban a megfelelő ismeretek hiányában ezt a folyamatot úgy fogják fel, mint visszalépést a fejlődésükben.

A csakrák harmonizálása, energiahullám

A MÁSODIK módszer az elsőből következik, azaz a dolgok feltétel nélküli elfogadása, egy belső tartás, amely a tökéletes kikapcsolódáshoz, ellazuláshoz vezet. A kikapcsolódás pontosan a feszültség, a görcsösség, a gátak kialakulásának ellentéte és ellenszere. Ameddig tudatosan vagy öntudatlanul visszautasitunk bármely külső hatást, ezzel ítéletet mondunk önmagunkról, tehát lényünk egyik részét megtagadjuk, elitéljük, amitől feszültség alakul ki bennünk, amely állandósulhat is, és megakadályozza a zárlatok feloldását. A feltétel nélküli öröm, a tökéletes biztonság érzése csak akkor alakulhat ki, ha minden csakra egyformán nyitott és a lehető legmagasabb frekvencián rezeg. A dolgok fenntartás nélküli elfogadása nagyon nagy őszinteséget és bátorságot követel. Az őszinteség ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy képesek vagyunk szembenézni minden gyengeségünkkel és negatív tulajdonságunkkal, még ha az nem is kellemes. A bátorság pedig azt, hogy igent mondunk anélkül, hogy bármilyen lehetőséget is kizárnánk.

Csakrák harmonizálása – néhány technika

A csakrák harmonizálása,  meditáció

Meditáció

Számos formája létezik, az egyik leghatásosabb a transzcendentális meditáció. Gyakolása során, a tudat könnyedén, izgalmak vagy koncentráció nélkül, a legközvetlenebb úton jut el a tiszta lét érzéséhez. E folyamatot fokozatosan erősödő ellazuláskíséri, amikor is a legátolt energiák maguktól felszabadulnak. A felszabaduló gondolatok és érzések nem ütköznek vissza utasításba, hanem újra és újra az ellazulás hatásaként létrejött örömérzettel párosulnak. Ezzel a meditációval egy csodálatos és nagyon hatásos eszköz van a kezünkben, amellyel, ha jól alkalmazzuk, egyedül is megtalálhatjuk az utat ahhoz, hogyan lehet csakráinkat harmonikusan működésbe hozni, energiarendszerünket megtisztítani, lelki és szellemi képességeinket a legtökéletesebb módon kihasználni. Azonban ezt a meditációs technikát csak egy jól képzett tanár irányításával sajátíthatjuk el. 

Természet érzékelése

Tájainak, vizeinek, állatainak, virágainak és növényeinek szépsége a három alsó csakra (Gyökér csakra – Szex csakra – Napfonat csakra) rezgéstartományaival kerül kapcsolatba, és ezáltal segíti, erősíti a csakrák eredeti funkcióját. A három felső csakra esetében abból a szempontból segít a természet, hogy a e három csakra energiái itt és most kerüljenek felszínre és váljanak stabillá. A három alsó és három felső csakra között elhelyezkedő szív-csakrában a föld és az ég szépsége azok specifikus rezgéstartományaival a szeretetben egyesül.

Engedjük, hogy a természet hasson ránk belső csendjével és befogadóképességével. Legyünk neki hálásak ezért. A természet megnyitja a lelkünket és fogékonnyá tesz minden gyógyító, felemelő és életünket megváltoztató hatás iránt.

A csakrák harmonizálása, egységben a természettel
A csakrák harmonizálása, hangterápia

Hangterápia

A csakra hangon keresztüli harmonizációja egy olyan gyakorlat, amely meghatározott hangfrekvenciákat használ a test finom energiaközpontjainak átrendezésére és egyensúlyba hozására. Minden csakra egyedi rezgési frekvenciához kapcsolódik, és az olyan hangok, mint a mantrák, hangtálak, hangvillák és zene használata segíthet az eltömődések feloldásában, és helyreállíthatja a harmonikus energiaáramlást a csakrákon keresztül.

A hang nem más, mint a különböző rezgések hallható formája. Ha a hallószervünk fejlettebb lenne, még távolabbra hallhatnánk vele és képesek lennénk felfogni a hanghullámokat minden hangerőben. A virágok és a füvek, a hegyek és a völgyek zenéje, az ég és a csillagok éneke és saját testünk szimfóniája is eljuthatna hozzánk. Még a kozmosz is tele van hangokkal, minden egyes égitest saját dalát zengi. A zene olyan energia, amely nélkülözhetetlen az élethez, és áthatja az élet megnyilvánulásának sokaságát. Ez az energia elegendő erővel rendelkezik az élet fenntartásához és megújitásához. Mi is felhasználhatjuk ezt az energiát ahhoz, hogy újra kapcsolatot teremtsünk a dolgok legbelső magjában rejlő életerőkkel, hogy egyensúlyba hozzuk energiáinkat és visszaállítsuk az életünkben a harmónia állapotát.

Csakránként a BLOG-ban összegyűjtöttem azokat az információkat arról, hogy milyen zene melyik energiaközpont élénkítésére és harmozizálására alkalmas.

Színterápia

A színek láthatóvá vált hangok. Rezgésfrekvenciáik oly magasságot értek el, amelyeket fülünkkel már nem vagyunk képesek érzékelni. Ahhoz, hogy felfoghassuk őket, a természet egy másik érzékszervvel, a szemmel ajándékozott meg minket. A színek speciális rezgésükkel (hullámhosszukkal vagy frekvenciájukkal) jelentős befolyást gyakorolnak ránk, függetlenül attól, hogy tudatában vagyunk-e ennek vagy sem. Állandóan a színek hatásának vagyunk kitéve: kezdve a természet pompás jelenségeitől: a tenger és az ég kékjétől, az erdők és a mezők zöldjétől, a frissen ásott talaj barna, és a tengerparti homok sárga színén át a felkelő és a lemenő nap változatos színjátékáig. De a minket körülvevő mikrovilág is színekből áll, gondoljunk csak ruházatunk, ágyneműnk, bútoraink, a lakásunkban vagy munkahelyünkön talál ható tapéta színére – sőt, az ételeink szine is kihat ránk. A színek rezgései mindenütt elérnek minket, s hatásaikat feltétlenül érezzük akár tudatosan, akár tudat alatt.

A csakrák harmonizálása, színterápia

Nyilvánvaló, sőt magától értetődő, hogy éppen ezért a színeket tudatosan kell felhasználnunk, ha azt akarjuk, hogy pozitívan hassanak ránk. A színek különböző rezgéstartományai sajátos módon a csakrákon keresztül jutnak el hozzánk. Már az egyiptomiak és a görögök is tudatosan alkalmazták a színek rezgéseit a betegségek gyógyításában. Panaszoktól függően a betegeket olyan helyiségbe fektették, amelyek ablakait színes, főként kék, piros vagy ibolyaszínű anyagokkal takartak be. A kívülről jövő napsugarak rezgései ezáltal új minőségre tettek szert, s pozitívan hatottak az adott betegségekre a test, a lélek vagy a szellem területén.

Ez a módszer még ma is használható. A templomok színes üvegablakain keresztül beáramló fénynek is például megváltoznak a rezgéshullámai. A kor épí tő mesterei valószínűleg tisztában voltak a fény hatóerejével s ezért a színeket tudatosan, átgondolva alkalmazták.

A csakrák harmonizálása, drágakőterápia

Drágakőterápia

A csakra kövekkel és kristályokkal történő harmonizálása egy ősi gyakorlat, amely az ásványok energetikai tulajdonságaira támaszkodik, hogy helyreállítsa és egyensúlyba hozza a test finom energiaközpontjait. Minden csakra meghatározott kövekhez kapcsolódik színüknek és energetikai tulajdonságaiknak megfelelően.

A drágakövek Földünk alapelemeiből állnak, ezért a föld védő, erősítő és tápláló erejével kötnek össze minket. Ragyogó szépségükkel a legtisztább természetes színekben sugárzó fény hordozói, valamint a kozmikus energiák és tulajdonságok közvetítői; az égből és a földből vonzzák magukhoz az erőket, hogy azután kisugározzák azokat a világ felé. Kristályos szerkezetük felsőbbrendű elvek alapján épül fel, amelyek visszavezetnek minket a kozmikus rendbe, és harmonizálóan hatnak testre és lélekre egyaránt.

Ha drágakővel díszített ékszert viselünk, vagy a drágakövet a testünkre tesszük, finom rezgés, rezonancia keletkezik bennünk. A szunnyadó vagy legátolt, megzavart univerzális erők és tulajdonságok a drágakő rezgéseire azonnal válaszolnak. Ezek az erők felélednek és visszanyerik eredeti formájukat.

A csakra-terápiához mindig a legjobb minőségű drágaköveket használjuk. Minél tisztább a kő és minél tökéletesebb a szerkezete, annál hatékonyabbak a belőle kisugárzott energiák, amelyek azután ránk is hatással lesznek.

Használat előtt energetikailag meg keli tisztítani a drágaköveket, mert nemcsak energiát adnak át nekünk, hanem káros anyagokat is átvesznek a testből, vagy negativ rezgéseket az étertestböl és a környezetből. Igy tisztítanak és védenek bennünket. Vannak olyan kövek, amelyek e folyamat során megváltoztatják színüket, vagy repedések keletkeznek rajtuk. Ezeket a köveket többé nem lehet használni. Adjuk őket vissza a földnek, temessük el őket. De mielőtt ezt megtennénk, figyeljük őket egy ideig, hátha „kipihenik” magukat és újra visszanyerik eredeti színüket és formájukat.

A drágakövek tisztításáról és használatáról az egyes csakráknál olvashatsz a BLOG-ban.

Aromaterápia

Minden állatnak, növénynek és embernek saját, jellegzetes szaga van, amelyet néha csak a legkifinomultabb szaglás képes megérezni, vagy megkülönböztetni. A szagukban fejeződik ki személyiségük, jellegzetes tulajdonságaik, egészségük állapota stb. A jó, kellemes illatokat mindig is a jó közérzethez, a harmóniához, az életörömhöz kapcsolták. Egy egész séges csecsemő csodálatos, érett barackra emlékeztető finom illatot áraszt magából. Hasonló illatot árasztanak az olyan felnőttek is, akik testüket egészséges táplálkozással, rendszeres böjtöléssel és meditációval tökéletesen megtisztították.

Ha bármilyen kellemes illatot érzünk, ösztönösen mélyen belélegezzük azt. Tüdőnket átjárja az éltető, illatozó levegő, s ettől élénknek, izgatottnak érezzük magunkat. Kellemetlen büdös szag közelében akaratlanul is visszatartjuk lélegzetünket. Úgy érezzük, valami kellemetlen, egészségtelen dolgot engedünk be magunkba, amely gátolja az életerőnket. Alkatunktól és életmódunkból függ, hogy mit tartunk kellemesnek, illetve kellemetlennek. 

Régebbi korokban a szent helyeket, a királyokat, az uralkodókat és a papokat kellemes illatok vették körül. Az aromaterápia legelső formáját, a füstölést például őseink arra használták, hogy a pestist és más betegségeket távol tartsák maguktól. De szintén különböző aromájú illatok segítségével elűzték a gonosz szellemeket, előhívták az istenségeket, vagy ráhangolták az embereket az égi szférákkal való találkozásra. Az ókori görögök, az egyiptomiak, a babilóniaiak, az indiaiak és a kínaiak, hogy csak néhány népet említsünk, aromakívonatokat alkalmaztak, hogy helyrehozzák az emberben fellépő egyensúlyzavart, harmonizálják az energiákat, hogy megelőzzék a betegségeket, hogy megtisztítsák, megvilágítsák, élénkítsék vagy ha kell, megnyugtassák a testet és a lelket.

Az aromaterápiát, mint sok más természetes gyógymódot, korunkban a természetgyógyászat fedezte fel újra. Minden egyes növénynek saját belső természete van, ám az összes hordozza magában azt a tulajdonságot, hogy színeivel, hatóanyagaival, illataival kiszolgálja az embereket, s ezáltal hozzájárul a harmónia, az egészség, az életöröm és a fejlettebb öntudat kialakításához. A növények gyökereikkel lenyúlnak a földbe, leveleikkel, virágaikkal pedig a fény felé nyújtózkodnak, ezért magukba szívják mind a földi, mind az égi energiákat. Ezekből a forrásokból hozzák létre a szépséget, a színeket és az illatokat, amelyeket azután nekünk, embereknek adnak tovább. A növények aroma-eszenciájában hamisítatlan tisztaságábanmegmarad a növények legbelső természete és a kellő pillanatban szabadon engedik ezeket az aromákat, ..illatozó lelkük” kapcsolatba lép lelkünk erőivel és elindítja bennünk a változás folyamatát. Érzékszerveink közül egyetlen egy sincs olyan szoros kapcsolatban a tudatalattinkban elraktározott információkkal, mint a szaglószervünk. Az illóolajok lényünk egyik mélyen rejlő, de elsődleges rétegére hatnak, arra a területre, ahol gátjaink és a fel nem dolgozott élményeink találhatók. Ez a léleknek az a része, amely már nagyon közel van a tiszta léthez.

A csakrák aktivizálására alkalmazott aromaterápia során természetesen csak tiszta növényi eszenciákat szabad felhasználni.

Jóga

A jóga (szankszrit: योग) a tudat átalakítását, illetve a karma és az újjászületés körforgásából való megszabadulás elérését szolgáló technika, azaz a gyakorlat célja egyesülni, összekapcsolódni Istennel. A jóga alapja az önuralom, lényege a fegyelmezettség, mind a test, mind az elme vonatkozásában. Sok változata ismert, amelyeket a különböző személyiségtípusokhoz fejlesztettek ki. Pld. Hatha-jóga, Krija-jóga, Bhakti-jóga, Tantra-jóga, Mantra-jóga, Kundalini-jóga, Sivánanda-jóga.

Minden jógatípus hatékonyan segíthet a csakrarendszer megtisztításában és harmonizálásában.

Melyik csakrához melyik jógatípus tartozik, a BLOG-ban olvashatsz a csakráknál.

A csakrák harmonizálása, a jóga
A csakrák harmonizálása, csakra-légzés

Csakra-légzés

A légzéssel összeköttetésben állunk mindennel, ami körülvesz minket. Minden ember, állat és növény ugyanazt a levegőt szívja. De a lélegzés nemcsak a külvilággal köt össze minket, hanem állandó kapcsolatban van belső világunkkal, A legkisebb sejtünkbe is eljut, s testünket megtölti életenergiával.

A szanszkrit nyelvből jól ismerjük a „prána” szót, amely körülbelül azt jelenti, hogy légzés, életerő, a kozmikus vagy univerzális energia.

A keleti kultúrákban a légzés mindig is sokkal többet jelentett, mint egyszerű „levegővétel”. Látszólag ugyan mindenütt a világon az emberek ugyanazt a levegőt lélegzik be, de  a légzéskor kialakult tudatállapotnak van igazán döntő szerepe. A tudatos és meghatározott módon történő légzés szemmel láthatóan növeli a belélegzett levegőben található életenergia hatását. Az életenergia hatására tudatunk pontosan meghatározható energiahullámokat vált ki a levegőben amelyeket azután felhasználhatóvá tesz a maga számára. E célból speciális, a legapróbb árnyalatokat is tartalmazó légzési technikákat dolgoztak ki, amelyek szinte minden egészségvédő és spirituális körben ugyanolyan mértékben elismertek. Ha teljes tudatunkkal a légzésünkre koncentrálunk, rendkívül pozitívan hathatunk rá. Szintén régi hagyomány, hogy a csakrákat is lehet a légzés segítségével befolyásolni, ezért ezen a téren is rengeteg speciális technikát fejlesztettek ki.

A légzésgyakorlatot kiegészíthetjük aromaterápiával, drágakövekkel, hangok kisugárzásával és színek kombinációjával.

Masszázs

Minden testrészünknek és szervünknek megvan a megfelelő reflexzónája. A legismertebb reflexzónák a lábon, pontosabban a talpon találhatók. Nyugodtan állithatjuk, hogy itt kis területeken, illetve pontokon visszatükröződik az egész szervezetünk, A reflexzónák szoros kapcsolatban állnak a hozzájuk kapcsolódó szervvel vagy testrésszel és ha ezek valamelyike legyengül vagy megbetegszik, ez kitapinthatóvá válik a lábfej hozzátartozó reflexzónáján. Hasonló reflexzónarendszer a kézen, az arcon, a fülkagylón, a szemen, az orron, a fejen és a háton is megtalálható. A lábfej reflexzónái a legszélesebb körben ismert ilyen jellegű rendszert képezik. Ezenkívül ez a rendszer egyben a legegyszerűbb és a legkönnyebben érthető is.

A hagyományos lábmasszázs-terápiában egy speciális nyomás-masszázst kell végezni a lábfej és a talp különböző pontjain.

Mind a hét csakrának egy úgynevezett „záró zónája” is található a lábon, s így a lábfejünk és a talpunk közvetítésével képesek vagyunk a test csak-ráira terápiás módon eredményesen hatni. Már néhány apró “fogással” is elérhetjük, hogy csakráinkban az energetikai helyzet megváltozzék. Ugyanakkor saját magunk is kezelhetjük magunkat, bár hatásosabb, s főként kellemesebb, ha egy másik ember masszíroz minket. Valójában a legtökéletesebb az, amikor két személy egymást kezeli felváltva.

A csakrák harmonizálása, lábmasszázs terápia

Testgyakorlatok

A Keith Sherwood féle, konkrét, kipróbált és bevált testgyakorlatok, mely a legátolt csakraenergiák felszabadítására irányulnak egy külön BLOG bejegyzést érdemelnek, melyről bővebben ITT olvashatsz.

A csakrák harmonizálása, szakrális geometria

Szakrális geometria

A szakrális geometria egy ősi tudományág, amely a szent geometriai formákat és azok spirituális jelentését kutatja. Ezeket a szimbólumokat a különböző kultúrákban és időkben tisztelték energetikai tulajdonságaik miatt. Egyes szent geometriai szimbólumok, mint például az élet virága, a Metatron kocka és a Sri Yantra, összetett összetételük és mély rezonanciájuk miatt különösen a csakra-kiegyensúlyozáshoz kapcsolódnak.

Szakrális geometria szimbólumokat használva, akár a megfelelő kristályokat ráhelyezve végezhetünk vizuális mediációt úgy, hogy koncentrálunk a nyomtatott vászonra és becsukott szemmel elképzeljük, hogy a szimbólum minden részlete, energiája áthatol minden csakránkon, megtisztítja és egyensúlyban hozza azokat.

Szent mandalákat vagy csakra-specifikus mantrákat is használhatunk erre a célre, illetve a szent geometriai szimbólumokat ábrázoló mandala színezés is harmonizálja a csakrákat.

Fontos megemlíteni még 2 dolgot:

A csakraterápiák alkalmazásakor ajánlatos különleges hangsúlyt fektetni a szív-csakra megnyitására. Ugyanis ez a csakra az egész csakra-rendszer központját képezi. Itt lakozik az a szeretet, amely nyitottá tesz bennünket az élet és más emberek felé, az a szeretet, amely képes semlegesíteni a csakráinkat újra összezáró feszültségeket. Ha a szív-csakránk nyitott, elérhetjük, hogy a többi csakránk is nyitva maradjon, és a bennük rejlő erőket a lehető leghatékonyabban használja ki.

A szív-csakra képes semlegesíteni, s főként eltávolítani a negatív hullámokat. Ha sikerül megnyitnunk a szív-csakrát, az emberekben egyre több pozitív tulajdonságot fedezünk majd fel, elkezdjük becsülni őket és automatikusan csak a pozitív sugárzásokat engedjük magunkba. Értékítéletünk hatására a másik ember pozitív tulajdonságai csak megerősödnek és stabilabbá válnak, így minden egyes találkozás mind a két fél számára csak gyümölcsöző lehet.

Engedjük szabadjára a terápia alkalmazása során (bármelyik terápia, gyakorlat) fellépő érzéseinket, még akkor is, ha éppen nem a legkellemesebbek és negatív színben látjuk őket. Próbáljuk semlegesen, szeretettel megközelíteni őket, majd adjuk át magunkat magasabb rendű énünk gyógyító erejének. A gyakorlatok során gondolataink és érzéseink ne ütközzenek ellenállásba, illetve előítéletekbe, hanem olvadjanak bele a tisztulási folyamatba. Még a meditáció leghatásosabb és legtermészetesebb formáinál is előfordulhat, hogy megszokásból egy-egy előítélet csúszik be a meditációs folyamatba. Az is megeshet, hogy a zárlatok feloldásakor felszabadult érzéseket újra elfojtjuk, mert túl kellemetlennek találjuk ezeket. Ilyenkora megtisztulás nem tökéletes, a meditáció pedig veszít hatékonyságából. Egy jól képzett tanár segítségünkre lehet hogy újra visszataláljunk az eredeti meditációs technikához, Amint sikerült elfogadnunk és megszeretnünk önmagunkat, auránk erre utaló rezgéseket bocsát ki magából, és ennek megfelelő élményekre, tapasztalatokra teszünk szert a külvilágban. Ez azt jelenti, hogy mások szeretetét, elismerését, amelynek elvesztésétől azelőtt rettegtünk, igazán csak most nyerjük el. Igazi lényünket kezdik el értékelni, csodálják bátorságunkat, hogy önmagunk tudunk lenni. Igazi szeretet és közösségvállalás csak ilyen feltételek mellett alakulhat ki.

A tökéletes fejlődéshez vezető úton lehetnek szakaszok, amelyek során csakráink csak viszonylagosan nyitottak, de az összes zárlat még nem oldódott fel. Ilyenkor nagyon érzékenyen reagálunk az aurába belépő külső energiákra, ugyanakkor mi magunk csak kevés erőt sugárzunk ki magunkból ahhoz, hogy csak a kedvező energiákat vonzzuk magunkhoz, vagy környezetünk negatív kisugárzásait semlegesíteni tudjuk.

Amikor a csakra-terápia során csakránkban a zárlatok feloldódnak előfordulhat hogy mégegyszer újra átéljük azokat az érzéseket és élményeket, amelyek a zárlatokat létrehozták, sőt a krónikus betegségek átmenetileg akut fázisba is kerülhetnek – hasonlóan azokhoz a reakciókhoz, amelyeket a különböző természetgyógyászati módszerekkel kiváltanak a gyógyulás érdekében.

Hagyjuk hogy ezek a reakciók külső hatások és segítség nélkül elmúljanak. Ne fojtsuk el magunkban se a könnyeinket, se a nevetésünket. Minden, amit e folyamat során átélünk, csakráink természetes megtisztulásának fontos és értékes mozzanatai. Önmagunk is megérezzük, hogy ez a tisztulási folyamat mikor válik intenzívvé. Ekkor hagyjuk, hogy a „kezelés” nyugodtan befejeződjön. Szeretetteljes figyelemmel forduljunk a testünkben és lelkünkben végbemenő folyamatok felé, egészen addig, amíg azok végleg elmúlnak.

Végezetül, a csakraharmonizáció egy holisztikus gyakorlat is egyben, amely az egész lényedet figyelembe veszi, és célja az energetikai egyensúy és az általános jólét megteremtése.

 • Növeli az energiánkat, a koncentráció képességet;
 • Segít a döntéshozatalban;
 • Javítja kapcsolatainkat;
 • Serkenti a kreativitást és művészi kifejezésmódot;
 • Feljleszti az empátia- és intuíció képességet;
 • Csökkenti a stresszt, az esetleges fizikai fájdalmakat;
 • Elősegíti az érzelmi stabilitást;
 • Pozitív hatással van az általános egészségre;
 • Lehetőséget ad a első béke és nyugalom érzésének megtapasztalására.
A csakrák harmonizálása, holisztikus gyakorlat

Forrás:
Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski – Gyógyítás a csakrák harmonizálásával (Rejtett Energiák)

Képek forrása:
https://mandalas.life
https://hu.pinterest.com/pin/414049759507376437/
https://hu.pinterest.com/pin/1077556648329729176/
https://hu.pinterest.com/pin/1688918602546998/
https://hu.pinterest.com/pin/806636983276909483/
https://hu.pinterest.com/pin/953215077358445977/
https://hu.pinterest.com/pin/785878203715653293/
https://www.pinterest.se/pin/858006166497027220/
https://hu.pinterest.com/pin/506936501819095979/
https://www.instagram.com/p/CwL9GHTJIYE/
https://www.fengshuibalanz.com/feng-shui/health/cures-body/
https://hu.pinterest.com/pin/179510735134528889/

[Sassy_Social_Share]


nézd meg a többi blog bejegyzést is !

[sp_wpcarousel id=”24812″]

Iratkozz fel a DOT & PAINT hírlevélre, hogy értesülj az új termékekről, akciókról, ingyenes szállításról!